Půjčka pro zadlužené

Jsou půjčky pro zadlužené a problémové klienty v registru dlužníků rizikové?

Půjčka pro zadlužené

Nevyřešené finanční závazky z minulosti jako jsou například neuhrazené krátkodobé půjčky, hypotéka, anebo poplatky za energie mohou způsobit mnohem vážnější problémy, než by se na první pohled mohlo zdát. Mají nějakou šanci na půjčku lidé, kteří již dluží jednomu nebo více věřitelům? Co nastává v případě prodlení a kam až může zadlužení vést?


Definice dlužníka

Dlužník je taková osoba, která se zavázala splatit peníze nebo jinou hodnotu, kterou si půjčila od věřitele na základě uzavřené smlouvy. Dlužník může mít dluhy v podobě úvěrů, půjček, kreditních karet nebo jiných typů finančních závazků. Zároveň je také odpovědný za řádné a včasné splácení svých závazků a má právo komunikovat s věřitelem a dohodnout se na alternativních splátkových podmínkách, pokud se dostane do prodlení


Jaký je rozdíl mezi tím být zadlužený a být předlužený?

Zadlužení a předlužení pojmy, které se týkají finanční situace jednotlivce nebo organizace. Rozdíl mezi nimi se však týká stupně tohoto zadlužení a způsobu, jakým je řešeno.

Zadlužení se většinou týká situace, kdy někomu vznikne finanční závazek vůči jiné osobě, nejčastěji v podobě půjčky nebo úvěru.

Předlužení na druhé straně se týká situace, kdy člověk nebo společnost nemá dostatek příjmů na splácení svých dluhů. Předlužení je tedy stav, ve kterém jsou dluhy větší než příjmy a splácení je obtížné nebo nemožné. Předlužení může vést k exekuci nebo k jiným důsledkům jako například osobní bankrot. 

Půjčky pro zadlužené klienty v roce 2024 - Jaká je situace?

Je splácení více půjček vždy problémem v bance i u nebankovních společností?

Proč klienti s dluhy v bance neuspějí?

Bankovní domy musí dodržovat pravidla regulačních orgánů, které jim stanovují podmínky pro poskytování půjček. To zahrnuje ověření bonity klienta, jinými slovy jeho schopnost splácet. Vaše příjmy musí být doložitelné a v dostatečné výši.
Banky zvažují také kreditní historii klienta při rozhodování o půjčce. Pokud má takový člověk špatnou kreditní historii, jako jsou opožděné platby nebo exekuce, mohou rozhodnout, že tento klient není dostatečně zodpovědný a neposkytnou mu půjčku.


Pochodí problémoví klienti u nebankovních společností?

Na tuto otázku by chtěl znát odpověď téměř každý dlužník, jak zní odpověď? Problémoví klienti pochodí u nebankovních poskytovatelů jen zřídka. I oni musí ze zákona prověřit úvěruschopnost každého žadatele bez rozdílu. S tím je spojeno doložení stálého příjmu a nahlížení do registru dlužníků.

Na druhou stranu pokud již nějakou půjčku máte a prokážete, že je váš příjem dostačující na to, abyste byli schopni splácet i druhý úvěr, tak existuje šance, že uspějete. Malý vroubek v bankovních a nebankovních registrech nutně nemusí znamenat nutně hlavní důvod zamítnutí, ale společnostem prostě vadí, když existuje velké riziko toho, že nebudete splácet včas nebo vůbec. 


Půjčky pro zadlužené bez doložení příjmu

Bohužel vás zklameme, na českém trhu nenajdete žádnou solidní nebankovní společnost, která by půjčila člověku, který splácí několik půjček a navíc nemůže doložit příjem. Na druhou stranu je pravda, že nutně nemusíte být zaměstnancem, půjčku mohou získat i OSVČ a nebo důchodci. Samozřejmě zde platí, že podnikatelé musí doložit daňové přiznání a důchodci výměr důchodu.


Půjčka pro problémové klienty se zástavou nemovitosti a vyplacením na ruku

Jak je to v případě, když můžete ručit vlastním majetkem v podobě bytu nebo domu? Tento typ úvěru bychom rozhodně nezařadili do kolonky rychlých půjček, protože nejdříve je přizván znalec, který nemovitost nebo pozemek ohodnotí a až pak je sepsaná zástavní a úvěrová smlouva. Následně vás bude čekat zápis zástavy do katastru nemovitostí, kde je čekací lhůta 30 dnů.


Půjčky pro lidi v exekuci nebo insolvenci

Největší překážkou pro získání jakékoli půjčky je rozhodně exekuce a insolvence. S případy kdy bylo možné poskytnout půjčku, na vyplacení exekuce jsme se již setkali, ale v insolvenci je to doslova nemožné. 

Kam mě může zadlužení dostat?

Zadlužení může mít vážné důsledky pro vaši finanční situaci a celkové zdraví.

1. Zapsání do registru dlužníků: v případě, že nebudete své finanční závazky plnit včas a v dostatečné výši. Rovněž to může negativně ovlivnit šance na získání budoucí půjčky nebo hypotéky.
2. Soudní vymáhání je proces, kdy věřitel podá žalobu na soud proti dlužníkovi, aby dosáhl splacení své pohledávky. Soud pak rozhodne o tom, zda dlužník skutečně dluží peníze a pokud ano, rozhodne o tom, jakým způsobem má být dluh splacen. Soud může rozhodnout o vymáhání dluhu například prostřednictvím splátek nebo prodejem majetku dlužníka.
3. Exekuce: je proces, který se používá k vymáhání pohledávek po rozhodnutí soudu. Exekutor, který je jmenován soudem, se zabývá vymáháním dluhu na základě jeho rozhodnutí. Exekuce může zahrnovat prodej majetku dlužníka nebo převod peněz z účtu dlužníka na účet věřitele.
4. Osobní bankrot: pokud jste v situaci, kdy jste neschopni splácet své dluhy, můžete podat žádost o osobní bankrot. Tím se umožní částečně nebo úplně splatit vaše dluhy.
5. Problémy se zdravím: problémy s financemi mohou mít vliv na vaše psychické a fyzické zdraví. Stres a úzkost spojené s dluhy mohou vést k depresi, poruchám spánku nebo dokonce i k vážným onemocněním. 

Výhody

Výhody půjčky pro dlužníky

Možná alternativa pro klienty, kteří v bance neuspějí

Minimum administrace

Okamžité vyplacení na bankovní účet

V některých případech je možné získat i půjčku pokud se nacházíte v registrech dlužník

Nevyhody

Nevýhody půjčky pro dlužníky

Vysoké úroky a RPSN

Může být vyžadován spolužadatel

Je nutné doložit dostačující a pravidelný příjem

Vysoké poplatky a sankce, pokud neuhradíte půjčku včas

Jak zadlužení aktivně řešit?

Existuje několik způsobů, jak můžete řešit zadlužení, zde jsou některé z nich:

1. Konsolidace dluhů: touto metodou můžete své dluhy sloučit do jedné půjčky, což vám pomůže lépe sledovat a řídit jen jednu splátku. Rovněž to může vést k nižší úrokové sazbě, díky které ušetří nemalou částku.
2. Plánování rozpočtu: je důležité si vytvořit a držet se rozpočtu, který vám pomůže zvládnout výdaje a zajistí, že máte dostatek financí na splácení dluhů.
3. Zvažte prodej nepotřebného majetku: prodat nepotřebný majetek, jako je nevyužívaný automobil nebo nábytek, může pomoci získat peníze na splacení dluhů.
4. Kontaktujte své dlužníky: pokud se potýkáte s problémy při splácení dluhů, kontaktujte své dlužníky a dohodněte se s nimi na alternativních splátkových plánech nebo odkladu splátek.
5. Zvažte profesionální pomoc: pokud se s finančními problémy a zadlužením stále potýkáte, zvažte kontaktovat finančního poradce nebo dluhového poradce, mohou vám pomoci s plánováním rozpočtu a hledáním vhodného řešení.  

PŮJČTE SI AŽ 300 000 KČ

Ještě dnes!