Důsledky nesplácení úvěru

Jaké poplatky nás čekají, pokud půjčku nezaplatíme včas a kam až to může zajít?

Důsledky nesplacení úvěru

I když se to jeví na první pohled absurdně, tak někteří z nás zapomínají na to, že bankovní i nebankovní půjčku jsme povinni splatit v plné výši za předem sjednaných podmínek, které jsme stvrdili vlastnoručním podpisem. Samozřejmě není to tak jednoduché, může nastat nepředvídatelná situace a dlužník se dostane do prodlení. Právě proto je předem nutné znát, co nás čeká pokud nejsme schopni včas plnit své finanční závazky


Účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním

Jakmile daná společnost zaregistruje, že jste neuhradili půjčku nebo jen splátku včas budou vás kontaktovat e-mailem, telefonicky a listinnými upomínkami. I obyčejná e-mailová zpráva bude zpoplatněna a vy ji ve výsledku musíte uhradit. Upomínky v listinné podobě se mohou vyšplhat až na několik stovek za dopis.

Úroky z prodlení

Výše úroku z prodlení je stanovena dle platného nařízení vlády a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené až o několik procentních bodů.

Smluvní pokuty

Za nedodržení smlouvy mohou být účtovány pokuty, jejich výše závisí na konkrétní úvěrové smlouvě.

Zesplatnění úvěru

Nastává v případě, kdy dlužník neustále nedodržuje a porušuje podmínky úvěrové smlouvy. Splatnost takového úvěru je automaticky zkrácena věřitelem a dlužník je povinen uhradit dané společnosti celou dlužnou částku (přijde o výhodu sjednaných splátek). K tomu se musí započítat úrok z prodlení a nebo i další sankce.

Po zesplatnění nebankovní společnost může: 

• prodat dluh se slevou inkasní agentuře
• nebo zahájit věc k právnímu vymáhání jistiny a půjčky. Po dosažení vykonatelnosti dluhu toto může vést až k uvalením exekuce.  

Home Credit

Home Credit 

Flexibilní půjčka a důsledky nesplácení úvěru:

Účelně vynaložené náklady spojené s upomínáním cca 300 Kč za měsíc vymáhání částka se může v budoucnu měnit podle reálných nákladů vstupujících do kalkulace.

Smluvní pokutu ve výši 500 Kč. V případě, že výše dlužné splátky bude nižší než 500 Kč, mohou vám účtovat smluvní pokutu maximálně ve výši dlužné splátky.

Úrok z prodlení ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 %.

Pokud jste nezaplatili 2 a více splátek a nebo jste v prodlení déle než 3 měsíce může společnost půjčku zesplatnit (zdroj HomeCredit.cz - 30.8.2022)

Provident

Provident 

Půjčka s balíčkem Plus obsahuje garanci celkové ceny, která zákazníka za stanovených podmínek chrání po smluvně stanovenou dobu před účtováním jakýkoliv poplatků z prodlení se splácením splátek. V ostatních případech tj. pro všechny ostatní půjčky bez balíčku PLUS, nebo pokud tuto garanci celkové ceny zákazník již ztratil, můžou mu být účtovány tyto poplatky:

Zákonný úrok z prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to maximálně podle zákonného limitu do výše 50% jistiny půjčky.

Poplatek za upomínku a/nebo návštěvu oprávněného zástupce ve výši 300 Kč.

Poplatek za zahájení vymáhání dluhu oddělením Centrálního vymáhání pohledávek Providentu v případě, kdy částka po splatnosti dosáhne hodnoty 3 měsíčních splátek v případě měsíčního splácení nebo 12 týdenních splátek, v případě týdenního splácení. (zdroj Provident.cz - 30.8.2022)

Předcházejte zbytečným problémům

Jak vidíte poplatky a sankce mohou dlužnou částku razantně navýšit, vždy se snažte zbytečným nákladům předcházet tím, že budete veškeré problémy aktivně řešit. Víte, že nebudete schopni půjčku splatit včas? Ihned kontaktujte danou společnost a usilujte o splátkový kalendář nebo jiné individuální řešení. Pasivitou ničeho nedosáhnete, ba naopak.

PŮJČTE SI AŽ 300 000 KČ

Ještě dnes!